Botaren

Kategori: Sjö

Man vet ej säkert varifrån namnet Botaren kommer, men Erik Brevner i boken ”Sydöstra Närkes sjönamn” anser att det troligtvis kommer av ordet ”bot” som betyder vik, bukt = vik till Sottern. (Sid. 76)

Koordinater: 59.010723, 15.563057

Information om Botaren

BYSTAKVARNSNÄS
Näset mellan Knipphammarsviken och Bystakvarnsån.
BYSTAKVARNSKROKEN
Där Bystakvarnsån svänger åt sydöst ut i Botaren. Upptrampad djurstig fram till åkanten. Kortaste biten att simma över där.
NORRTORPA LORTVIK
Viken öster om Bystakvarnskroken.
MYRUDDEN
Udden i sydöstra delen av Norrtorpa lortvik.
SMALA HALSEN
Sundet i östra delen av Knipphammarsviken.
SKANSHOLMEN
Holmen på norra sidan av Smala halsen.
BOTARHÄLLEN, ”BOTARHÄLLA”
Platt sten under vattenytan ca. 150 m öster om Skansholmen.
HUNNEBERGS LORTVIK
Långsmal vik åt sydöst från västra delen av Knipphammarsviken.
JAN-PETERS FALL
Åker/betesmark ovanför västra delen av Lortviken vid södra kanten av Knipphammarsberget. Trädfritt ända ner till stranden. Bra skidbacke. Nu skogplanterad.
HUNNEBERGSNÄS
Näset mellan Hunnebergs lortvik och Isängsviken.
STORA TALLEN
Tall med kort men grov stam. De kraftiga grenarna började ca. 4 m över marken och bildade en mäktig krona, ca. 20 m hög. Tallen stod på Hunnebergsnäs vid Lortvikens nordöstra del ca. 25 m från strandkanten. På 1960-talet? slog blixten ner i tallen och skadade den, dessutom dödades 3 kor som sökt skydd under tallen. Arne Pettersson i Hunneberg var ägare till djuren. Efter åsknedslaget blev den aldrig vad den varit och ligger nu som ett monument över sin forna storhet.
HUNNEBERGS LÖVSALAR
Sigrid Månsson Malmström (1911-1989), som bodde i Hunneberg nästan hela sitt liv, berättar i Breven Brukstidningen nr 2 2003: ”Vid den så kallade ”Lövsalen” låg för många år sedan en dansbana, dit kom ungdomar från Breven och gårdarna runt omkring för att dansa. En av spelmännen var en dragspelare som hette Lundell. Dansbanan hade lagts ned innan jag kom till världen. Vid Lövsalen växte det liljekonvalj och alla vårens och sommarens blommor”. Sigrids dotter Rose-Marie Jörgensen tror att Hunnebergs Lövsalar låg en bit ut på Hunnebergs näs.
HÖGA BERGEN
Bergparti söder om Smala halsen.
ISÄNGSVIKEN
Viken söder om Höga bergen. På våren finns Botarens is kvar där allra sist.
SEGER UDDE, SIGRIDS UDDE, ”SEGRUDDE”
Udde öster om Isängsviken.
NORRTORPABÄCKEN
Bäck som rinner ut 150 m sydöst om Stora Norrtorp. Rinner upp vid Lilla Kummelhälla och norra delen av Nybergsgärdena.
RÖDA SAND
Badplatsen vid Botarens sydöstra del.
MÅSSTEN
Sten 250 m sydväst om badplatsen vid Röda sand. Fiskmåsar har använt den som häckningsplats..
GUBBEN
Sten som ligger någon decimeter under vattenytan mitt i Botarens utlopp mot Breven. GUMMAN ligger ca. 10 m NV om Gubben men djupare, svår att se. Gubbens badplats ligger vid norra stranden.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2