Njärvehult Norrgård.

Kategori: Gård

Koordinater: 57.901894, 15.397231

Information om Njärvehult Norrgård.

Gården uppkom säkerligen under tidig medeltid. Några belägg för detta finns inte. Gården finns upptagen i första jordeboken 1545 med stavningen ”Neffuehult”.

Av allt att döma var Njärvehult vid denna tid ett skattehemman på 1 mantal.

Vid 1735 års jordrannsakan skrevs följande:

”En skattegård om 1 mtl i rote 61 med en åbo. Fång, fälle samt fiske i sjön Njärven. Ingen såg eller kvarn men sockenstugan Börset och soldattorp för rote 61.”

Av rättens handlingar framgår, att på 1770-talet ägde Måns Jönsson ¾ delar av helt och Bern Bernsson ¼ del av helt mantal. Ca 1787 fanns det tre ägare, dels Måns Jönsson 2/4 dels, sonen Jöns Månsson ¼ dels och mågen Olof Knutsson ¼ dels av helt. Det är  troligt, att man vid denna tid hade två brukningsenheter på gården. Släktinnehavet på de båda enheterna har varit långvarigt med köp och försäljning av arvsdelar mellan syskon. Man kan se, att det inte alltid varit enkelt att förrätta bodelning.

År 1854 genomförde man laga skifte. Arealen var då 778 tunnland och 18 kappland .

Beträffande gårdshusen så är bebyggelsen på den norra lotten, 1:6, till större delen riven. Två bodar finns kvar. Boningshuset revs 1945-1950 och har inte återuppbyggts. En av bodarna är inredd för övernattning.

I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1947 uppger man följande:
Njärvehult 1:5, 1:8 109 hektar, 1 åker 108 skog m. m. Förvärvad 1938. Trä, 1921, 3 rum, 1 kök, i hall, veranda. Ägare godsägare Gustaf och Hilma Haag, Tranås. Barn: Hildegard. Arrendator Karl och Signe Karlsson. Barn: Olle, Stig, Gunnar, Ivar.

Njärvehult 1:6, 1:7, (Näset) areal 91 hektar varav 7 åker och 84 skog mm. Mangårdsbyggnad av trä uppförd i början av 1800-talet innehållande 2 rum, 1 kök. Ekonomibyggnad uppförd av trä för 3 hästar och 10 nötkreatur. Ägare Axel Haag. Arrendator lantbrukare Ragnar Karlsson.


Bilder och dokument från Njärvehult Norrgård.

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Njärvehult Norrgård.
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson