Ånhammars Såg

Kategori: Sågverk

Koordinater: 59.152272, 16.889746

Information om Ånhammars Såg

Ånhammars såg, som äges av godsägare Bo von Stockenström på Ånhammars säteri, uppfördes 1919 och igångsattes 1920. Från början uppfördes endast en såg och maskinrum men efter hand har anlläggningen utökats och tillbyggts så att kapaciteten har ökat från första årets produktion av ca 15.000 st. timmer per år till omkr. 35.000 f.n.

Under senare år har man uppfört kontor med matrum för personalen, virkeshus, spånhus samt tvenne kolugnar med tjäraggregat för framställninge av tjärolja. innan dessa ugnar uppfördes kolades all ribbved i milor. Efter senaste krigets slute upphörde kolningen. Maskinparken består av en ångmaskin på 65 hkr, 4 el. motorer om sammanlagt 70 hkr., timmerspel, 1 sågram, 1 kantverk, 1 klybsåg och 1 kapsåg, 1 st. 5-kuttrig hyvelmaskin samt 1 spånkross. För slipning av klingor och blad finnas automatiska slipmaskiner samt en slipmaskin för hyvelfräs. Allt timmer kommer från gårdens egna skogar i Gryts, Länna och Dunkers socknar och framforslas dels med häst och bil och dels genom flottning på sjön Dunkern. Produktionen omfattar sågat och hyvlat byggnadsvirke och tillverkningsvärdet per år uppgår till 250.000 kr. Arbetarantalet varierar mellan 15 och 20 anställda.

Sågmästare sedan 1933 är Herman Ekström f. 22.7.1894 i Dunker son till Oskar E. och hans hustru Anna f. Karlsson; gift med Axie Kronqvist f. 25.6.1891 i samma socken dotter till Karl K. och hans hustru Karolina. Barn: Arne f. 25.6.1924.

E. anställdes 1920 vid Ånhammars sågverk. Han är led. av komm.fullm., komm.n., familjebidragsn., civilförsvarsn., kyrkofullm., och -råd, bostadsstyr., styr. för folkbiblioteket samt skogsbrandfogde m.m.


Bilder och dokument från Ånhammars Såg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Ånhammars SågArbetarbostad

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Monica Andersson-Sörman