Solebo

Kategori: Gård

Koordinater: 57.884491, 15.347299

Information om Solebo

Gården Solebo ligger i sydvästra delen av Sörskaten. Man kommer dit via avtagsvägen västerut från Ydreforsvägen vid sjön Lillången. Några kilometer in på denna väg ligger gården på högerhand. Namnet kommer, enligt ortsnamnsforskaren Robert Norrby, i första ledet av mansnamnet Solve och andra ledet bodha, som betyder byggnader på utmarker för skörd mm. Norrby fann gården omnämnd första gången 1545, då skriven Solfuebo.Gården stavas ömsom Solebo och ömsom Sålebo.

I tingshandlingarna förekommer Solebo 1633. Där uppges, att ”Per i Solebo malt mot förbud på sin kvarn”. I mantalslängden upptas Solebo första gången 1661. Då uppgavs, att Lars Håkansson med hustrun Sigrid och pigan Kerstin bodde där. I kyrkoböckerna förekommer gården första gången 1665, då Lars Uddssons dotter, Karin, antecknats som född på gården. Sergeanten Nils Sevedsson (Sigfridsson) finns noterad 1670 med sin hustru Gunilla.

Gården har så långt tillbaka i tiden man kan följa den varit en kronogård. Tidigt blev den boställe förmilitära ämbetsmän.

Ca 50 familjer med ca 220 personer har under de sista 340 åren bebott Solebo.

Vid jordrannsakan 1735 beskrevsSolebo som en kronogård om 1 mantal, boställe för mönsterskrivaren vid Ydre kompani, åboddes av mönsterskrivare Gertner och Nils. God skog till byggnadstimmer, fälle och fång. En backstuga Sålebotorp.

I ”Beskrivning till karta över Ydre Härad” från åren 1875-76 uppges Solebo omfatta totalt 646 hektar, varav 11 hektar åker.

Anton Ridderstad uppger i sittverk ”Östergötland” II:2 från 1918, att Solebo var 1 mantal, 628 hektar. F.d.militiebostad. Indraget till staten.

 


Bilder och dokument från Solebo

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Solebo
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sylvia Carlsson