Målens by

Kategori: By

Koordinater: 57.938438, 15.402309

Information om Målens by

Målen är en gårdsby, som ligger ca 4.5 kilometer från Kisavägen mot Svenningeby. Granngårdar är Svana, Lidhult och Smedstorp. Marken gränsar i sydöst till sjön Drien. Naturen består av omväxlande skog och öppna marker med sluttning mot norr. Gränslinjen i öst mot Smedstorp utgörs av en bäck, som rinner mellan Drien och Sommen. Där har en kvarn funnits tidigare. Rester efter den finns fortfarande synliga.
Gården finns upptagen i den gårdstransaktion, som Ulfhild Magnusdotter , ägare av Wi eller Ribbingshov, som den heter idag, genomförde 1279. Gården kan således ha varit en del av Wiägarnas jordinnehav. I så fall är det sannolikt, att Målen är en utflyttarby till bolbyn Wi.

1856-1859 genomfördes laga skifte. Arealen uppgavs då till totalt 494 tunnland och 28 kappland. Arealen organiserades i tre var för sig sammanhängande enheter. Bebyggelsen låg i huvudsak kvar. En del flyttades ca 800 meter nordnordväst till vägen mot Svenningeby omedelbart öster om torpet Svantorpet. Den utflyttade gårdsdelen fick namnet Måla.

Byn omfattar Västergården, Östergården och Måla.

Västergården är idag fritidsbebodd medan de båda övriga är permanentbostäder.


Bilder och dokument från Målens by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson