Lasses gården

Kategori: Gård

Information om Lasses gården

Några fakta och gissningar kring en gammal Skedvigård i Nedernora.

Gissningar finns att här stått en parstuga som rivits ner och där tagits tillvara det timmer som var användbart när den nya stugan byggdes i slutet på 1850-talet. Kvar från den gamla stugan finns också två innertak och två barockdörrar, troligen från sista hälften på 1600-talet.

På salens iordningställande finns ett exakt årtal. På baksidan av ett dörrfoder står att läsa ”John Andersson, Arkhyttan, Stora Skedvi församling år 1860”.

Några innerfönster har inte funnits i gården från begynnelsen och i salen fanns inte någon trossbotten. Nybergs kakelugnar har funnits i hela gården. I salen var den ljust grön och de övriga fyra var bruna. Det finns nu två av de bruna kvar. I köket hade satts in en Faluspis, högsta mode då.

Ekonomibyggnaderna och den större av de två flyglarna byggdes om 1908 av prima Råbergs timmer. En renovering gjordes 1910 av mangårdsbyggnaden. Då togs Faluspisen ut och ersattes med en modernare. Det målades om invändigt av Axel Holmgren. En schablon målad bård finns kvar i taket i en av kamrarna på övre planet. Möjligen har även innanfönster satts in då, utom i salen.

1926 drar man in vatten. Den största fördelen är ju att det blir vatten till ladugården. Till köket blir det bara en tappkran och en avloppsho. Det tas bort vid renoveringen 1967. Vattnet kommer från en gemensamt ägd källa uppe vid Grycksberget och kommer därifrån med självtryck.

En mindre renovering görs omkring 1960 av Elsa Lindström.

1967-1975 görs en genomgående renovering av gården. Köket får en fullständig renovering och en Faluspis sätts åter in. Ett badrum byggs på övre planet och ett kallrum där byggs om till bostadsrum. Elvärme dras in i hela gården. De gamla tapeterna blir kvar, dom är ju så vackra och trots sina 130 år i hyggligt skick, kvar blir också de breda golvtiljorna och alla gamla tak.


Bilder och dokument från Lasses gården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.