Kols

Kategori: Gård

Koordinater: 60.406861, 15.803053

Information om Kols

Kols. Litt a (År 1806)

Upphörde omkring 1860

Gården låg efter älven, granne med Mix.

Ägarlängd:

Eric Olsson. Omnämnd 1613-1649. Om han var ägare till gården är inte bevisat.

Hans Ericsson (son), cirka 1600-1679. Hustru Karin, cirka 1644?-1684.

Eric Hansson (son), cirka 1640-1728. Första hustrun Karin Andersdotter, cirka 1643-1698, från Nedernora. Andra hustrun Lisbet Hansdotter, cirka 1660-1737, från Orrsta.

Matts Ersson (son), 1696-1748. Hustru Karin Andersdotter, 1700-1784, från Gustafsbo.

Eric Matsson (son), 1726-1799. Hustru Karin Olsdotter, 1729-1785, från Kasseby.

Eric Ersson (son), 1762-1811. Han var ägare till gården vid storskiftet 1806-1810. Hustru Margareta Ersdotter, född 1765, från Hammarsmedsbo.

Jacob Jansson Wallberg, född 1784 i Moråsen. Hustru Lisa Ersdotter, född 1791. Familjen och Lisas mor flyttade till Moren 1822.

Jan Andersson, född 1786 i Husby. Hustru Stina Jansdotter, 1794-1822, från Husby. De kom från Husby och övertog gården 1821.

Före 1850 köpte Jans Johan Jansson från byn gården. Fram till 1860 hade han en landbonde (arrendator) på Kolsgården. Det var Dagkarlen, snickaren Johan Billmark, född 1789 i Ångermanland. Hustru Anna Stina Jansdotter, 1794-1848, från Vikarbyn i Husby.

Gården försvann omkring 1860, men fram till dess har det bott mycket folk på Kols gård.

***

En liten läsövning ur Dalarnas äldsta dombok, Skedvi ting 1555 20/2:

Kom ffor sittiande rette Beskedeligh Mann Claas P(ers)s(on) i Nedhannora goffwe till kenna huru hann hadhe köfft aff sin Brodh(er) h. Mattz i Tärna sokn kyrkehärra hans brodh(ers) deel han åtte i Claas hemman for 26 marker penn(ingar) medh hwilka hann kendh(es) fullbetalad wara effter sinn ighen godha willia; aff hende så sigh samma Jord och sinom Arwom unde Claas Ps och hans arwom til Ewerdeligha ägho medt tess allo tilaghom;

witnen häär till, Hans Mons(son) och Joghan Hans(son) lpå Astadhehytta. Änn köffte han en brodh(ers) deel aff Longe And(ers). Ps sinom brodh(er) … (protokollet fortsätter ….)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.