Stålsäter, Härad

Kategori: Gård, Hemman

Stålsäter
1861: Gård om 1/10 mantal.

Koordinater: 59.290713, 16.852466

Information om Stålsäter, Härad

StålsäterSkrivs ibland Stålsätter

1753- 1762 Stålsäter, Finns ej angiven i Husförhörslängden.

1763- 1773 Saknas Husförhörslängden.

1774- 1783 Stålsäter,? Brukare

1784- 1794 Stålsäter, Brukare Erik Stålberg.

1784- 1794 Stålsetter, Hedroten Brukare Margareta Andersdotter

1804- 1831 Stålsäter i 2:a Hedroten Brukare Jonas Ersson.

1832- 1836 Stålsäter 1/10 mantal i 2:a Hedroten Brukare Jonas Ersson.

1837- 1841 Skatte lagt torpStålsäter 1/10 mantal i 2:a Hedroten Ägare Jonas Ersson.

1842- 1860 Skatte lagt torpStålsäter 1/10 mantal i 2:a Hedroten Ägare Eric Ericsson.

1861- 1862 Kronoskattelägenhet Stålsäter 1/10 mantal i 2:a Hedroten. Ägare Christina Jonsdotter.

1862 -1882 Kronoskattelägenhet Stålsäter 1/10 mantal i 2:a Hedroten Ägare Anders Gustaf Hagberg och Maria Elisabeth Huldt.

1881 Skattetorpet Stålsäter No 1 Ägare A. G. Hagberg Taxeringsvärde 1.000 kr.

1882-1893 Skattetorpet Stålsäter No 1 Ägare Johan Axel Henriksson och Hilda Fredrika Henriksson.

1893 Lägenheten Stålsäter No 1 Ägare J. A. Henriksson. Taxeringsvärde 2.500 kr.

1893 -1911 Kronoskattelägenheten Stålsäter. Ägare Per Johan Johansson och Sofia Charlotta Johansson.

~1900 Tillbyggdes en flygel på husets västra del.

1911-1930 Skattetorpet Stålsäter No 1 Ägare Axel Wilhelm Bergström

1928 Egendomen Stålsäter Ägare A. V. Bergström. Taxeringsvärde 7.900 kr.

1929 Egendomen Stålsäter Ägare A. V. Bergström. Taxeringsvärde 7.900 kr.

1930- Lägenheten Stålsätter Ägare Axel Erland Bergström

1938 Areal: Total 11,5 har, därav 6,5 åker, 5 skog. Taxeringsvärde 1937: 7.700.kr
Jordart: Lerbandad. mylla. Största delen av arealen täckdikad med sten och rör.
Skogsbestånd: Barrskog
Mangårdsbyggnaden ombyggd 1917.
Ekonomibyggnader uppförda: Stall, ladugård och, loge 1913.
Djurbestånd 1938: 1 häst, 5 nötkreatur, 1 ungdjur., 2 svin, 15 höns.

Fastighetsinventering Stålsäter.
Gårdshus om 14,75 x 5,30 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år ej angivet . Ombyggt år: 1917.
Vattenledning inomhus saknas. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 2 kök och 2 rum.
Ägare Axel Erland Bergström, Byringe Tel: Granhed 15. Årtal ej angivet.

19510604 Lägenheten Stålsätter Åkers Härads allmänning köper gården.

19771202 Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stålsäter 1:2 av Åkers häradsallmänning till Erik Larsson och Sture Larsson


Bilder och dokument från Stålsäter, Härad

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Stålsäter, Härad
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom