Svenningeby

Kategori: By

Koordinater: 57.959852, 15.390536

Information om Svenningeby

Svenningeby är en gårdsby belägen ca 5 kilometer norrut från vägen Kisa-Österbymo. Byvägen löper sedan forntider förbi Sommenäs, Håredal mot Malexander. Svenningeby är idag Ydres utpost i norr mot grannsocknen Tidersrum. Dess marker gränsar i väster mot Svanaviken i sjön Sommen, i söder mot Svana och i öster mot gårdarna Sånstorp och Holmarp. Åkermarkerna är i stort koncentrerade närmast bybebyggelsen med för trakten ganska stora sammanhängande odlade partier.

Det är sannolikt, att markerna har varit bebodda sedan tidig järnålder. Ett bevis för detta är resterna av den hällkista från ca 2000 år före Kristus, som återfanns på 1930-talet, 800 meter söder om byn. Den fasta bondebebyggelsen tillkom, enligt Robert Norrby, troligen så tidigt som på 500-800-talet. Några faktiska bevis för detta finns inte. I Sunds tingsrätts handlingar förekommer under 1500-talet en man vid namn Amund Jonsson. Han var född 1500 och köpte Svenningeby Norrgård av Arne Staffansson i Dal, Kråkshults socken enligt köpebrev, daterat 29 augusti 1559.

Byn omfattar följande gårdar:
Svenningeby Norrgård ”Gärdet” 1:3
Svenningeby Norrgård ”Besstugan” 1:4
Svenningeby Norrgård ”Mostugan” 1:7
Svenningeby Södergård ”Karlstugan” 2:2
Svenningeby Södergård ”Oppstugan” 2:5
Svenningeby Södergård ”Rosebo” 2:6
I kyrkböckerna finns den första noteringen 1642. I Norrgården bodde vid mitten av 1600-talet hemmansägaren Erik Bengtsson med hustrun Ingrid Israelsdotter. Släkten fanns kvar på gården till 1819, då Nils Eriksson, född 1748, dog. På Södergården omnämns Måns Andersson på gården från mitten av 1600-talet och hans släkt levde kvar fram till 1912, då Catarina Isaksdotter dog.

Byn har bestått av en skattegård Norrgården och en skattekronogård Södergården om vardera 1 mantal. Gårdarna har varit uppdelade i hemmansdelar. Ägoförhållandena har varit skiftande. 1646 fick Åke Hansson Ulfsparre 1 mantal Svenningeby i förläning av drottning Kristina. 1680 sålde ätten till Gabriel Gyllenståhl. Detta köp gick dock tillbaka på grund av statens indragning 1692. Gården anslogs till lön åt kronofogden inom orten. Vid storskiftet 1788, såväl som vid laga skiftet 1865, ägdes båda gårdarna av ofrälse.

Vid 1735 års jordrannsakan redovisades följande:
”Norrgården var skatte om 1 mantal i rote 55 med fyra åbor. Liten fälle- och fångskog samt uthustimmer. Fiske i Sommen. Ingen kvarn eller såg men soldattorp för rote 55.

Södergården var krono om 1 mantal med fyra åbor. God skog till uthustimmer, fälle och fång samt fiske i Sommen. Kvarnställe och ryttartorp men ingen såg.”

1783-1788 genomfördes storskiftet i byn och fastställdes 1789. Lantmätare Johan Leffler var kronotjänsteman. Antecknade som ägare vid skiftestillfället av 1 mantal Södergården var Carl Jönsson, Samuel Andersson, Kerstin Nilsdotter-Persson, de myndiga barnen Per Jonsson och Nils Jonsson, de omyndiga barnen Anders Jonsson och dottern Maja-lisa, gift med Anders Eriksson i Bringstorp.

Tittar man på släkternas tid på Svenningeby så finner man, att på Norrgården har Erik Bengtsson släkt funnits från mitten av 1600-talet till 1812. Per Nilssons släkt från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet.

Änkan Kerstin Nilsdotter-Perssons släkt har funnits på Södergården sedan mitten av 1600-talet till 1912. Carl Jönssons släkt har bebott en lott från mitten av 1700-talet till 1891, Anders Samuelssons släkt från 1760 och ett par decennier in på 1800-talet och Nils Jonssons släkt från 1725 till 1912.

Laga skiftet tycks ha varit besvärligt att genomföra. Som tidigare nämnts påbörjades skiftet 1847 och bearbetades till 1851. Ägarna till några ägolotter, Noack Jonsson och Samuel Magnus Samuelsson, var missnöjda och klagade på handlingens beslutsförslag. 1856 blev det ett förnyat försök, då änkan Carolina Carlsdotter-Svensson-Nilsson begärde förrättning. Inte heller denna gång kom man fram till ett avgörande, utan det dröjde fram till 1869 innan det blev ett helt genomfört laga skifte.

I boken ”Gårdar i Norra Vi” finns mer att läsa om Svenningeby. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Bilder och dokument från Svenningeby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson