Ambjörnsgården Källerås

Kategori: Gård

Koordinater: 58.368997, 12.948718

Information om Ambjörnsgården Källerås

Namnet kommer från tialdra = gränsmärke, i Västergötland tjällra = mindre råmärke mellan gårdar och skiften.

-1446 Tilleraas, -1567 Killeråszenn, -1600 Kielleråås, -1715 Kiällerååhs,

-1825 Kjelleråsen, -1874 Källeråsen.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Ambjörnsgården. Källeråsen

Areal: 68 ha ,därav 35 ha åker, resten skog och betesmark. Taxeringsvärde: 36.600:-.

Jordart: Lera och sandjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1806 på sin nuvarande plats efter att ha flyttats från Järpås, stall, ladugård och loge byggd 1898, -magasin 1912 och -svinhus 1932.

Mangårdsbyggnaden har tidigare, då den var låg i Järpås, använts som prästgård.

Husdjur: 4 hästar, 22 nötkreatur av S. R. B. ras (kliniskt undersökta), 10 svin.

Gården styckades 1864, då en del av jorden 1876 bortskänktes av dåvarande ägaren Klara Winberg.

Nuvarande  ägarens fader köpte gården 1893 och efterträddes 1928 av sonen, nuvarande ägaren.

På ägorna finns ett gravfält, där ett flertal fornfynd gjorts.

Karl Karlsson är född 1885, son till Karl August Johansson och hans hustru Anna Sofia Karlsson.

Karlsson är kyrkvärd, kyrkokassör samt ledamot av kyrkorådet.

Det gamla boningshuset på S:t Källerås var på 1700-talet prästbostad på Backa fram till 1803 då prosten Anders Winberg flyttade den till sitt ägandes Källerås.

Uppgifterna hämtade ur Svensk Hembygd, Herresäten och gårdar (1938).Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2