Gökstenstorp, Härad

Kategori: Bebyggelselämning

Torp vid Näsbyholm

Koordinater: 59.366181, 16.936916

Information om Gökstenstorp, Härad

Torp vid Näsbyholm

Gökstenstorpet var byggt omkring 1720.
Före 1813 benämnes torpet för Gökstens Torp eller Gökstenstorpet.

Från 1813 -1818 benämnes torpet Gökstens Torp eller Slängbäcken.

Gökbacken finns markerad på kartan; Belägenheten omkring Strengnäs utgifven 1816 af N G Werming.

Gökstenstorpet revs omkring 1820.

 

Nytt torp byggdes på samma ställe och benämnes i Härads Husförhörslängd 1818 – 1832 som Slängbäcken eller Gökstenstorp.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom