Eriksberg

Kategori: By

Information om Eriksberg

Eriksberg skapades av kronoöverloppsmark från byarna Alvik,Längnäs,Ale och Skäret vilken mark fick nyttjas av Selets Bruk.Hermelin döpte platsen till Hemmanet Eriksberg under Selets säteri,sedan har mycket hänt…..

Gårdsnamnen som vi använder idag har förändrats över tiden.Ett vanligt sätt att döpa gårdarna var att man antingen använde namnet på första brukaren ex.vis Carl Persson blev ”Carlpers” eller plats och namn i kombination ex.vis Johan Skog som var först på det vi idag kallar ”Kalles”,det kallades då Johannesberg.

Det vi idag kallar ”Almgrens”döptes av Hermelin till Olofsberg,eftersom Olof Almgren var första brukaren.

”Skog”nog ett ganska nytt namn,det hette länge Mjösjöåsen för dess placering ovanför Mjösjön.

De som var anställda på bruket fick efterhand arrendekontrakt på en del av marken,inga stora arealer men de kunde föda något djur och få sin potatis samt kola den mängd som krävdes i arrendekontraktet.Ett typiskt åbokontrakt finns under Skog.

Längden på arrendekontrakten verkar vara väldigt olika så har ex.vis Carlpers bara haft 2 släkter,Carl Persson i 25 år och senare Westman fram tills marken kunde friköpas 1894.


Bilder och dokument från Eriksberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i EriksbergLägenhet (benämning på vissa gårdar)
Bebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Olsson