Strömängen..

Kategori: Gård

Koordinater: 58.108429, 12.391791

Information om Strömängen..

Strömängen.

Torpare:         Olof Larsson f 17/1 1827

Hustru:          Annika Olofsdotter f  1828

Barn:             Augusta f 15/10 1854

August f 26/5 1857

Fredrik f 15/7 1859

Maria f 12/10 1861

Josefina f 7/9 1864

Fredrika f 7/1 1867

Tilda Charlotta f8/10 1869

Albertina f 17/10 1871

Ida f 25/7 1875

Fader:            Lars Olofsson f 3/12 1796

Torpare:         August Olofsson f 26/5 1857, se ovan

Hustru:          Josefina Olofsdotter f 26/10 1844

Barn:             Gerda Alfrida f 3/1 1883

Ada Fredrika f 3/1 1883

Olivia f 4?/10 1885

Torpare:         Hartvid Rudolf Olsson f 5/5 1892

Hustru:          Karin Johansdotter f 11/3 1896

Barn:             Olof f 1928

Ägare:           Olof Olsson f 1928

Hustru:          Gerd

Barn:             2 st

Se även Olles släktkrönika på 7 generationer!

 

Strömängen.         Se även Olles släktkrönika på 7 st. generationer!

Torpare:         Olof Larsson f 17/1 1827

Hustru:          Annika Olofsdotter f 27!0 1828

Barn:             Augusta f 15/10 1854

August f 26/5 1857

Fredrik f 15/7 1859

Maria f 12/10 1861

Josefina f 7/9 1864

Fredrika f 7/1 1867

Tilda Charlotta f8/10 1869

Albertina f 17/10 1871

Ida f 25/7 1875

Fader:            Lars Olofsson f 3/12 1796

Torpare:         August Olofsson f 26/5 1857, se ovan

Hustru:          Josefina Olofsdotter f 26/10 1844

Barn:             Gerda Alfrida f 3/1 1883

Ada Fredrika f 3/1 1883

Olivia f 4?/10 1885

Svea f 22/2 1890, Barn: Henry (äldste sonen); Henrys barn: Bia Dahl

Hartvig f 5/5 1892

Torpare:         Hartvid Rudolf Olsson f 5/5 1892

Hustru:          Karin Olsson f Johansdotter f 11/3 1896

Vigda:           18/8 1928

Barn:             Olof f 1928, d 2008

Ägare:           Olof Olsson f 1928, d 2008. Tog flygcertifikat!

Hustru:          Gerd

Barn:             2 st

 

Diverse ang. Strömängen

 

Dämmet i bäcken öster om Strömängen var ett jord och stendämme.

Kvarnen låg vid östra sidan intill berget.

Vattenhjulet var ett överfallsvattenhjul.

Axeln till vattenhjulet var av ek. Lagerboxen till axeln var av körsbär. Boxen smörjdes av vatten.

Från berget fanns en brygga över till kvarnens övre våning.

I undre våningen säckades mjölet.

Kvarnen betjänade Älghults by, Lersik och andra gårdar runt omkring.

Kvarnstenarna höggs ut från berget NV om Hultet

Dämmet rasade ca 1850. Vattnet drog med sig kvarn och vattenhjul.

Kvarnstenarna togs till Älghultssjöns dämme för att där användas till kvarn.

Eftersom Dalens Damm, med dess såg och kvarn, samtidigt byggdes fanns inget behov av kvarn i Älghult.

1937 byggdes det fjärde huset i Strömängen. De tidigare husen är rivna.

Första huset stod i backen väster om vägen upp mot Älghult. Grundstenarna las under vägen

Intill bäcken fanns ett litet boningshus och källare.

Lin odlades intill berget  norr om gården. Linbråtegropen finns kvar bakom huset i slänten.

Strömängen var 1 hemman och tillhörde Lersik, som också hade Djupedal, Kroken,

Lersik togs ca 1840 av Koberg

Arrendet bestod av 275 kr per år, 6 st dagsverken vid skörd, detta motsvarade 12 dagsverken för en kvinna, plus kördagar (med häst köra för Livered t ex till Gräfsnäs)


Bilder och dokument från Strömängen..

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Strömängen..
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Christer Damm