Stav

Kategori: By

Namnet Stav (Sthawij, Stafwi) är belagt 1361 och 1401. Byn bestod vid mitten av 1500-talet av fem gårdar: ett skattehemman, ett kronohemman, ett kyrkohemman och två ”arv-o-eget”-gårdar (senare tre).
Beläggen återfinns i Diplomatarium Suecanum, nr 6478, respektive Svenskt Diplomatarium, nr 56.
1531 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar som sammantaget räntar ½ läst korn och 4 pund fläsk.
1550 beräknas arv-o-eget gårdarnas utsäde till 6 pund; gårdarna har god ängsmark, ingen timmer- eller svedjeskog men gott mulbete och dito fiskevatten.

Koordinater: 59.03609, 17.60396


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Stenberg