Åby

Kategori: By

Namnet Åby i Hölö är belagt 1361. År 1535, vid medeltidens slut, bestod Åby av en skattegård och en frälsegård, den senare ägd av Svante Sture. 1573 hade ännu en frälsegård tillkommit. Gårdsgravfält saknas.
Belägget 1361 återfinns i Diplomatarium Suecanum, brev 6478. Namnet Åby förekommer ett femtontal gånger under medeltiden. Vid tio av dessa tillfällen är någon av Åby-ägarna ”faste” (sakkunnigt vittne) vid tinget i samband med jordaffärer.

Koordinater: 59.017394, 17.586640

Information om Åby

Åbygårdarna hörde under Tullgarns Kungsgård före 1777. Lilla Åby, väster om Stockholmsvägen, var från början en enda gård. I början av 1800-talet flyttade en bonde in från Stora Åby. Han delade gården till sina två söner, samtidigt tog han boningshuset med sig. Tidigare genomskars gården av vägen mot Wreta och prästgården..


Bilder och dokument från Åby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Stenberg