Lerbo församling

Kategori: Församling

Koordinater: 58.981009, 16.424676

Information om Lerbo församling

”Inga urkunder kunna för en nutida generation tälga om det folk, som för sekler och åter sekler sedan tog Lerbo väna nejder i besittning. Det är traktens naturliga beskaffenhet och ställena för fornfynd, som härvidlag måste vittna. I skummande vågor gick för omkring fem årtusenden sedan det stora havet fram över en stor del av dessa nejder, såsom strandlinjen vid den närbelägna stenåldersboplatsen vid Vrå i Malm ådagalägger. Men naturens krafter verka. Långsamt, mycket långsamt gick det,men landhöjningen fortgick sekel efter sekel, och sent omsider kunde även slättbygderna och dalgångarna i Lerbo-nejden beträdas av människofot”.
Så inleds Knut Hellbergs bok ”Herrar och bönder i Lerbo i äldre tider” sin beskrivning av lerbotrakten.


Bilder och dokument från Lerbo församling

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com