Råndalen 1:8, Hållan

Kategori: Gård

Koordinater: 62.254709, 13.343582

Information om Råndalen 1:8, Hållan

Hållan är en gammal gård, från början kringbyggd och med väl bevarade hus. Den står numera obebodd. Dess historia är gemensam för flera gårdar. I området finns lämningar av fångstgropar. Ägare: Jöns Staffansson f. omkring 1730, maka Ingeborg Jonsdotter f. 1730, barn: Margret Jönsdotter f. 1761.
Margret Jönsdotter, make Jöns Simonsson f. 1750 (fr. Långå Nr 2 Oppgården), barn: Jöns Jönsson f. 1790, Märet f. 1792, Simon f. 1795, Ingeborg f. 1798.

1826 säljer Märet och Jonas halva gården till Ingeborg och Olof Olofson Frisk för 100 Rdlr Banco och födoråd för Margret och Jöns.
Märets del går att följa på Nr 2 Trôn, Ingeborg blir kvar i Hållan.

Ingeborg Jönsdotter, make Olof Olofsson Frisk f. 1792, barn: Olof f. 1824, Jöns f. 1827, Per f. 1831, Simon f. 1836.

Per Olofsson Frisk, maka Märet Henriksdotter f. 1833 (fr. Tännäs), barn: Olof Persson Frisk f. 1859, Henrik Persson Frisk f. 1863, Ingeborg Persdotter Frisk f. 1868.
Gården såldes till Sandarne AB.
I 1920 års församlingsbok finns Olof Persson Frisk i Morgården med modern Märet Henriksdotter och änkan Ingeborg Persdotter Frisk g. Berge med barnen Per, Johan och Olivia.

Brukare i Hållan: Jon Sivertsson f. 1843 (fr. Norge), maka Lisa Andersdotter f. 1854 (fr. Mårs), barn¨: Anna f. 1876, Brita f. 1879, Anders f. 1882, Sigrid f. 1887 (se Råndalen 2:9), Simon f. 1890.
Jon Sivertsson köpte en gård i Oviken och omkom 1911 i en olycka, då han körde över Storsjöns is och hästen skenade. Han spräckte skallen mot isen. Gravsatt i Oviken dit änkan Lisa flyttade. Deras dotter Sigrid gifte sig med Erik Jonasson och blev Råndalsbo (se 2:9).

1889-1895 ägdes Hållan av Svartvika bolag. Brukare och sedan antagligen ägare: Salomon Halvarsson f. 1882, trolovad med Margreta Jonsdotter f. 1891 (änka efter Per Johan Persson fr. Älvros), barn: Hjalmar f. 1912, Hulda f. 1915 (g. Kalén, Råndalen 4:15), Alma f. 1917.

Hjalmar Persson, maka Alfhild Thunell f. 1920, barn: Ingalill f. 1945, Hjördis f. 1947, Håkan f. 1953.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingegärd Mattsson