Fågelkullen

Kategori: Torp

Koordinater: 57.866650, 15.444797

Information om Fågelkullen

Torpet Fågelkullen ligger ca 4 kilometer in från Kisavägen på den österut gående grusvägen vid Högbron. Ca 500 meter öster om denna väg på en höjd i skogen ligger Fågelkullen. Platsen är vackert belägen om än något enslig. Namnet kan hänsyfta till, att torpet ligger på en kulle med troligen mycket vacker fågelsång. Torpet benämns vanligen av ortsbefolkningen som ”Kullen”.

Idag år 2017 är Fågelkullen fritidsbostad.Fågelkullen tillkom med största sannolikhet i början av 1700-talet. Någon notering tidigare än kyrkböckerna har inte kunnat återfinnas. I dödboken förekommer Samuel Jonsson, död 1736. År 1735 var Måns med sina barn Nils och Annika skrivna på torpet. Barnen var födda 1735 respektive 1740 i Fågelkullen. Under åren har torpet bebotts av ett 15-tal familjer med ca 60 personer. Den sista permanent boende familjen var Anton och Ethel Carlsson. De flyttade in 1957 och lämnade torpet 1961.

Fågelkullen var länge ett dagsverkstorp under Herbergshult. Enligt hörsägen var antalet dagsverken för Fågelkullen och Mosshult (Mossen), vilka brukades tillsammans i början av 1900-talet, 7 per vecka. Det innebar, att man inte kunde fullgöra alla på en person, utan måste anlita vuxen son eller lejd arbetskraft, därtill kom troligen en del kvinnodagsverken, ”hjälpor”.

I ”Sveriges Bebyggelse” från 1947 skriver man följande angående Fågelkullen:
10 hektar varav 6.71 åker och 3.29 skog m m. Förvärvat 1908. Mangårdsbyggnad i trä 1945, 3 rum, 1 kök, 1 hall, veranda, källare, vatten och avlopp, cv. Ekonomibyggnad, trä, omkring 1895. Ägare Staten. Arrendator lantbrukare Carl och Judith Svensson. Barn: Bertil, Birgit, Lilian, Margit, Göta, Sven, Ingeborg, Maj-britt, Sture.

Carl Svensson och hans hustru Judith kom till Fågelkullen 1921 med tre små barn. Ytterligare sex föddes i torpet. Makarna arrenderade torpet fram till 1953, då de flyttade. Vid Sörskatens torpinventering 1995, berättade Bertil Svensson, som växte upp hos sina föräldrar i Fågelkullen, att bostadshuset bestod av ett stort rum och ett litet kök. Någon gång mellan 1925 och 1930 byggdes det till en köksfarstu. Den kunde även användas som skafferi. Det fanns också en oinredd vind. Det var en rak trappa upp till den. På sommaren kunde barnen sova däruppe. Familjen Svensson brädfordrade själva vinden något av åren 1930-1935 och skaffade en kamin. Eftersom det fanns fönster kunde man därefter sova på vinden året om.

1945 byggdes ett nytt bostadshus. Det gamla plockades ner och såldes till Karin och Karl Törnell. Det byggdes upp i en annan stil nära Vassviken vid Norra Vi och kallas numera Vallvik.

Det nybyggda Fågelkullen var i 1 ½ plan. Det hade två rum och kök nere och ett rum och hall uppe. Det fanns källare under huset.
Ladugården byggdes om omkring 1900 och den reparerades 1952. Det fanns bås för 5 kor och en häst samt kättar för får och höns.


Bilder och dokument från Fågelkullen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson