Lilla Jogershyttan

Kategori: Torp

Koordinater: 58.677804, 16.896780

Information om Lilla Jogershyttan

Erik Agner redovisar i sin beskrivning  år 1705 av Tuna Bergslagsallmänning, dels Lilla Jogershyttstugan eller Måsan, dels Jogershyttstugan eller Jolmma (Gölma).  Det finns därför en risk för förväxling av de äldsta uppgifterna om Lilla Jogershyttan och Gölma. Enligt en statlig utredning, som gjordes på 1910-talet om upplåtelser av skog för bergsbruket m m, skulle Lilla Jogershyttan ha upptagits på 1600-talet och försvarats av bruksförvaltaren Gillis de Becshe medan Gölma upptagits på 1720- eller 30-talet och disponerades av Abraham de Besche på Stjärnholm. Namnet Gölma förekommer i kyrkobokföringen redan 1706, varför uppgifterna om 1720-1730 inte kan stämma. Sannolikt fanns Gölma på 1600-talet, mycket talar för att den Erik Johansson, som står som förste brukare av Gölma i Ulf Berggrens bok Tunabergare 1600 till 1800, är identisk med Erik Johansson (57:6) i Jogershyttstugan 1691.

1705 beskrevs Lilla Jogershyttan ha ”nödtorftiga hus, en del något gamla och förfallna men nogsamt hävdade ägor”.  Åkermarken angavs till ca 1,3 tnl och ängarna, belägna ca 1 km SV om torpet, till ca 6 tnl. Vid skattläggningen 1894 visas all mark som äng, ca 8 tnl. Efter uppdelning av skogen kom totala arealen att bli 21,4 hektar, vilket torde stämma med läget idag.Jölma och L Jogershyttan har idag samma ägare.

Bebyggelsen vid Lilla Jogershyttan finns kvar, varför vi här egentligen bryter mot den tillämpade principen att redovisa endast försvunna torp och gårdar. Markeringen på kartan avser dock inte själva torpet utan rester av bebyggelse ca 75 m NO om torpet, målar-Erks eller Jord-Erks koja.

Enligt den muntliga traditionen skulle en ensam gubbe, kallad Målar- eller Jord-Erk bott här i en jordkula. Han kan med stor sannolikhet identifieras i kyrkoböckerna som Eric Persson f 14/1 1809 vid Rävstugan, som inflyttade till Lilla Jogershyttan 1843 från Lilla Skara. Ett år tidigare hade hans bror Anders Peter, f 17/2 1811, gift sig med dottern i Knaptorp Christina Persdotter, f 5/7 1814, och tagit arrendet på Lilla Jogershyttan.      Eric Persson hade från barndomen haft noterat i husförhörslängden ”fånig” och ”mindre vetande”. Han levde hos broderns familj till sin död 1881, då brorsonen Carl August sedan 10 år bildat familj och övertagit arrendet. Det förefaller därför troligt att det det var denne Eric som fick logera för sig själv i jordkulan.

Byggnadsresterna består av en grop med kallmurade väggar, slående lik resterna av en jordkällare men placeringen talar emot att det skulle röra sig om en källare. I marknivå på höger sida om ingången finns ytterligare en låg kallmur ca 1,5 m i fyrkant, vilken möjligen varit fundament till en eldstad. Det är svårt att föreställa sig hur bostaden sett ut baserat på grundresterna. Eventuellt har det varit en låg överbyggnad över källargrunden, men stor del av ”kojan” under marknivå. Ca 50 m längre bort, i samma riktning från huset finns en linbråkgrop, kallmurad på samma sätt som källargrunden.

L O Ericson

,


Bilder och dokument från Lilla Jogershyttan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Roland Johansson