Lovisatorpet

Kategori: Torp

Koordinater: 59.776525, 12.621810

Information om Lovisatorpet

Koordinater (x/y) 6632841 / 1321218 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6×6 m (N-S) med spismursröste samt rester efter stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 533:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne