Johannisberg

Kategori: Gård

Koordinater: 58.665578, 16.879458

Information om Johannisberg

Johannisberg

Gården är belägen på Tuna och Tunabergs socknars Bergsslagsallmänning och var upplåten för understöd till dels koppartillverkning och dels järngruvdrift för Nävekvarns bruk. År 1749 uppläts gården av Kronan till ovannämnda understöd, och lägenhetsinnehavarna fick betala arrenderat till Nävekvarns bruk, inalles var av dessa lägenheter 31 bebyggda och 3 obebyggda. Då Nävekvarns bruk 1879 begärde att få skattelösa hela Bergslagsallmänningen, uppstod om detta. Enligt gamla bestämmelser skulle skattelösesumman, som uppgick till en totalsumma av 121 kronor för en areal av 500 ha, erläggas till Vadstena krigshusmanskassa. Mot detta opponerade sig lägenhetsinnehavarna, Carl A. Wärn blev då utsedd av de skattebelagda lägenhetsinnehavarna att föra deras talan, och vid urtima riksdag 1919 blev det beslutat, att Kronan skulle behålla lägenheterna.
En lägenhet är en gammal benämning på avsöndrat (heter numera avstyckning) område. En lägenhet behövde inte vara bebyggd.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Roland Johansson