Sköldinge Tegelbruk

Kategori: Tegelbruk

Information om Sköldinge Tegelbruk

Företaget hette Tegelbruks AB Walla-Katrineholm med tegelbruk i Valla och Sköldinge. Tegeltillverkning startade i Valla den 15 juni 1899 med ett 30-tal anställda. I början av år 1918 stod tegelbruket i Sköldinge klart och hade i juli samma år ett 50-tal anställda.
Företagsnamnet ändras år 1961 till Walla Tegel AB. I Valla läggs verksamheten ner den 15 maj 1972.
I Sköldinge fortsätter verksamheten med bygg- och balktillverkning med start redan 1961. Senare under 1960-talet drivs sköldingebruket som dotterbolag under namnet Sköldinge Byggelement AB. År 1969 övergår verksamheten där i annan ägo.


Bilder och dokument från Sköldinge Tegelbruk

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com