Bortan

Kategori: By

Koordinater: 59.932317, 12.517077

Information om Bortan

Från ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin
BORTAN
Detta gårdsnamn skrives 1540 Boretaken och 1548 Borghetackenn. Namnets sista led är taka = intaga och dess första troligen ett äldre mansnamn.
Förste kände bonden har heter Sven (i Jordaboken ”Sue”), vilken är skriven för gården 1540 och 1548, där namnet skrives Swenn. Hemmanet har 1613 tre åbor, vilka i längden för Älvsborgs lösen skatta: Anders Iwarsson i Bortaken för sig och hustrun 12 mark, Jöns ibidem 12 mark och Enkian i Bortaken för sig och dräng 12 mark.
I Jordaboken 1630 är Bortakenn helt hemman och här är bonden Jöns skriven för skatten och i Jordaboken 1685 är för Bårtan följande anteckning:
”Varit gammalt Länsmanshemman uthi Jösse häradt, hvartill dhet
ännu innehafwes av Länsmannen dhersammanstädes Anders Nilsson på löhn och Boställning.


Bilder och dokument från Bortan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne