Härads bygdegård

Kategori: Bygdegård

Bygdegård

Koordinater: 59.358385, 16.905820

Information om Härads bygdegård

Bygdegård

Bygdegårdsföreningen bildades 1949. Man undersökte med rusthållet att erhålla en militärbarack för att inreda till bygdegård.

1950 bildade ortens damer Bygdegårdens syförening.

I mars 1950 utsågs platsen för Bygdegårdens placering. Godsägare Nuckhoff vid Näsbyholm förklarade sig då omgående villig att skänka erforderlig tomtmark till Bygdegårdsföreningen.

Under 1950 talet vidtog en aktiv verksamhet för att samla in pengar till bygget. Man samlade in spannmål, sågade timmer av skänkt skog som såldes. Midsommarfester vid Näsbyholm anordnades m.m.

1959 hade Bygdegårdarnas Riksförbund utarbetat ett förslag till bygdegård av mindre format. Den 19 april presenterades ritningarna. I september 1959 antogs anbud från byggmästare Axelsson samt elektriker Kvist.

Den 12 juni 1960 var lokalen klar för invigning.

19782 beslutades om tillbygnad av 2 duschrum, ett förådsutrymme, ytterligare ett kök för disk och beredning, nytt pannrum samt värmesystem och handikapptoalett.

På årsmötet i mars 1978 beslutades att ombilda föreningen från ekonomisk till ideell förening med namnet Häradsortens bygdegårdsförening.

”Härads Bygdegård kommer att vara klar till jul. 120.000 kr går bygget på. Ritningarna är klara från LBF. Inne i Bygdegården blir det en stor sal för 120 personer med teaterscen, en liten lokal för bibliotek, och som studierum eller mindre sammankomster, det bli ett kök etc.
På onsdagen samlades bygdegårdsföreningens intresserade till ett informationsmöte i kyrkskolan och meddelade alla detaljer om bygget. I byggnadsnämnden valdes Per Svensson, Gunnar Danielsson, Sigvard Andersson, Sven Erik och Valter Bärgård”
Folket 1959-05-02.

Härads bygdegård sköts av Bygdegårdsföreningen.


Bilder och dokument från Härads bygdegård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom