Väst i odlingen

Kategori: Naturanknutet

Koordinater: 62.394638, 13.661426

Information om Väst i odlingen

Uppodlad plätt strax väster om Sörviken. Här finns förstås ett rejält odlingsröse. Nu är odlingen, som tillhört gården Kaspers och nu till största delen ligger på 14:10, delvis stadd i igenväxande, eftersom den inte längre brukas.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson