Knaby

Kategori: By

Koordinater: 60.163992, 17.969804

Information om Knaby

By i Morkarla socken, Olands härad, Uppsala län, invid Dannemora-Hargs järnväg. Äldsta namnbelägg ”Knappaby” år 1375.

Byn på 1 mantal har bestått av flera gårdar, backstugor och torp. Drottning Christina sålde detta kronohemman till Österby bruk 1646. Storskifte utfördes men inget laga skifte, vilket medförde att gårdarna och deras uthus inte skiftas utan låg kvar i en bykärna. Det fick förödande konsekvenser den 11 september 1919 då byn antändes av en gnista från ett ånglok och hela bykärnan brann ned.

Vill du få upp en lista över de fastigheter som tillhör byn och som finns utlagda på Bygdeband. Klicka till höger om bilden ”Visa Platser …… som tillhör Knaby”
Kartreferenser: Geometrisk avmätning 1645, Storskifte 1768-69, Österby bruks kartor 1915, Ekonomiska kartan 1954 och 1979.

Källor: Äldsta namnbelägg: Tiunda Land – 4:1 Det medeltida Sverige. Lövstabruks arkiv: Register över Österby bruks Hemman och Lägenheter


Bilder och dokument från Knaby

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Knaby
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson