Båtsmanstorp nr 71, Ekeberg

Kategori: Båtsmanstorp

Koordinater: 56.862714, 16.410027

Information om Båtsmanstorp nr 71, Ekeberg

Båtsmanstorp nr 71 tillhörigt Smålands Båtsmanskompani låg från början av indelningsverket i Slakmöregatan men flyttades vid laga skiftet till Ekeberg vid nuvarande idrottsplatsen.

Båtsmännen bar båtsmansnamnet Kofot. Från den först tillgängliga husförhörslängden från 1785 och fram till 1810 fanns där sex båtsmän (stor dödlighet) som avlöste varandra. Alla kallades helt enkelt för ”båtsm. Kofot” och hustrun för ”dess hustru”. Någon närmare identifiering via husförhörslängderna är därför inte möjlig.
Den förste som är ordentlig namngiven är Olof Kofot som tillträdde tjänsten 1811. Han var enligt husförhörslängden ”norsk desertör”. Prästen noterade också i kyrkböckerna att han var ”skicklig” och ”riktigt duktig”.
Olof var gift med Stina Jonsdotter och de hade sönerna Carl Petter född 1815 och Jonas Fredric född 1819 (död 1823).
Olof dog 1825 och efterträddes av Olof Jonsson Kofot, som gifte sig med Maria Andersdotter. De fick sonen Petter Olaus 1834.
Olof Jonsson Kofot dog 1835 endast 28 år gammal. Han efterträddes av Erik Magnus Persson Kofot, som gifte sig med företrädarens änka. De fick barnen Johanna Christina 1838, Nils Gustaf 1843, Andreas 1845 och Carl Johan 1850.
Erik Magnus Persson Kofot dog 1850 men hade av okänd anledning efterträtts som båtsman redan 1843 av Olof Nilsson Kofot. Denne var gift med Maria Gustafva Olsdotter. De hade dottern Maria Lovisa född 1844. Hon förolyckades genom drunkning i Pataholm 1847.
Samma år slutade Olof Nilsson som båtsman och flyttade till Ålem. Efterträdaren hette Jonas Peter Kofot. Hans hustru hette Maria Sofia Olsdotter och de hade barnen Per Olof född 1848 (död 1855) och Maria Lovisa född 1852.
Jonas Peter torde ha varit den siste båtsmannen på det gamla torpet i Slakmöregatan. Han blev också omdöpt till Åberg under sin tjänstetid. Dessutom blev han dömd för ”första resan stöld” i Karlskrona år 1854 och blev dessutom avskedad från tjänsten.
Efterträdaren Jonas Åberg flyttade in på det nya torpet i Ekeberg 1854. Han var gift med Anna Maria Nilsdotter och de hade barnen Johan August född 1853 (död 1857), Carl Gustaf född 1856 (död 1959) och Josefina född 1863.
Jonas Åberg tjänade för roten till 1885 och året därpå flyttade efterträdaren Karl Fredrik Anders Johansson Åberg in på torpet. Han var då endast 18 år och verkar ha varit en orolig natur. Han försvann av allt att döma och fördes 1892 i husförhörslängden över till en särskild lista över obefintliga. Någon ny båtsman tillsattes inte eftersom indelningsverket var under avveckling.
Torpet beboddes sedan av civilpersoner intill 1937 och revs på 1950-talet då idrottsplatsen anlades.


Bilder och dokument från Båtsmanstorp nr 71, Ekeberg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson