Ekhöjden

Kategori: Torp

Koordinater: 59.986250, 12.567460

Information om Ekhöjden

Koordinater (x/y) 6656336 / 1319310 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 10×7 m (V-Ö) och ett spisröse, 1.6 m h. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor. Ristning: På N delen av husgrunden är en sten uppställd. Stenen är 0.9 m l, 0.5 m h och 0.3 m tj. På stenen är en inskrift: JAHJ-H.J./GJ/1823 Enligt uppgift ska det ha varit tre män som arbetat på gården eller i närheten, som ristat in sina initialer. Stenen hittades i marken av militärer på 1940-talet.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne