Borlunda-Skeglinge församling

Kategori: Församling

Koordinater: 55.750727, 13.491183

Information om Borlunda-Skeglinge församling

Borlunda kyrkby är belägen i ett rikt odlingslandskap där den trädkantade Bråån slingrar fram som en grön ådra. Namnet Borlunda betyder lunden där man fick bära båtarna när man färdades på ån. Landskapet domineras av stora brukningsenheter och präglas av de tre omgivande godsen Ellinge, Skarhult och Viderup.
Den nuvarande kyrkan i Borlunda invigdes 1868 och ersatte då de två medeltida kyrkorna i Borlunda och Skeglinge. Genom sitt jordinnehav kunde de adliga godsägarna genomdriva att den ena församlingen skulle ”läggas ner”. Uppdraget att rita den nya kyrkan gick till den danske arkitekten Ferdinand Meldahl, som hade goda kontakter med den skånska adeln.

Kyrkan ligger på en kulle och syns vida omkring i landskapet. Borlunda by består endast av kyrkan, ett skolhus och något gathus. Gårdarna ligger utskiftade på brukningsenheterna, men flera av arrendegårdarna slogs vid skiftet 1815 samman till plattgården Borlundagården. Norr om denna ligger den större plattgården Kristineberg, som anlades vid samma tidpunkt och då ersatte den lilla byn Brönneslöv. Kristineberg ger en god bild av 1800-talets nya ideal med den vitputsade huvudbyggnaden åtskild från ekonomilängorna.

Frosta härads hembygdsförening arbetar i Bygdeband inom nedanstående församlingar. Som ”huvudförsamling” för föreningen har angetts Hörby församling.

För att komma till respektive församling klickar du på respektive församlingsnamn.

 

 


Bilder och dokument från Borlunda-Skeglinge församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Borlunda-Skeglinge församlingNaturområden

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Dagny Åkesson