Färingtofta kyrka

Kategori: Kyrka

Kyrkan i Färingtofta är tillägnad Oscar I:s gemål Josephina och kallas därför Josefina Kyrka.

Visa karta
Färingtofta kyrka
Koordinater: 56.046035, 13.376199

Information om Färingtofta kyrka

Kyrkan i Färingtofta är tillägnad Oscar I:s gemål Josephina och kallas därför Josefina Kyrka.

Den nuvarande kyrkan i Färingtofta som invigdes 1828, ersatte en medeltida kyrka, troligt byggd under 1200-talet. Den nya kyrkan tillägnades Oscar I:s gemål Josephina och kom således att kallas Josephina Kyrka.
Kyrkans längdaxel går i nord-sydlig riktning och altaret, som är kombinerat med predikstolen, är placerat på långhusets östvägg.
Dopfunten av sandsten är medeltida och bevarad från den gamla kyrkan. Dopfatet av mässing är ett 1600-talsarbete.

Ett medeltida krucifix som tillhört den gamla kyrkan, är sedan 1912 deponerat på Lunds Historiska Museum, men en identisk kopia finns placerad vid altaret i nuvarande kyrkan.
Kyrkans storklocka, troligen från 1400-talet, är möjligen den klocka som i handlingar från 1612 sägs ha flyttats från kyrkan i Herrevadskloster till Färingtofta kyrka.

På långhusets östra vägg finns invändigt en inmurad gravsten med texten: ”Här under hvilar före detta Regement Fältskären Gust. Arendt Fehbell född uti Saxen Anrick Stadt den 25 jan. 1679. Död i Färingtofta den 5 sept. 1740”.

Källa: ”Färingtofta Kyrka”, folder i kyrkan, författare ej angiven.


Bildgallerier från Färingtofta kyrka

Visa fler bildgallerier från Färingtofta kyrka ›


Bilder och dokument från Färingtofta kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Färingtofta kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Barbro Andréll
Barbro Andréll E-post: barbro.andrell@telia.com Arkivarie och föreningsredaktör för Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.