Tinnhöjden

Kategori: By

Från ORTNAMNSREGISTRET Institutet för språk och folkminnen:
Tenhöjden 1/8 hemman. Tenhöjden på ekonomiska kartan, G79. Kyrkboken skiljer på Stora Tenhöjden och Lilla Tenhöjden.

Koordinater: 59.983702, 12.686864

Information om Tinnhöjden

Från ORTNAMNSREGISTRET Institutet för språk och folkminnen:
Tenhöjden 1/8 hemman. Tenhöjden på ekonomiska kartan, G79. Kyrkboken skiljer på Stora Tenhöjden och Lilla Tenhöjden.Från ORTNAMNSREGISTRET Institutet för språk och folkminnen:
Tenhöjden 1/8 hemman. Tenhöjden på ekonomiska kartan, G79. Kyrkboken skiljer på Stora Tenhöjden och Lilla Tenhöjden. Även G79: St Tenhöjden. Tenhöjden omfattar dels 1/8 delshemmanet med detta namn, dels några hemmansdelar i Norra Treskog norr hemmanet Tenhöjden och så långt västerut, att gårdarna Domperud, Hultet och Kristningstorpet räknas dit, dessutom 4 hemmansdelar i Mangens nordvästra hörn tom Tenhöjdsätern. Följande upplysningar ha skriftligen lämnats av den utmärkte meddelaren Anders Olsson i Norli: Benämningarna StorTinhögda och LellTinhögda kan ha uppkommit efter den norra (större och högre), resp. den södra (mindre och lägre) bergshöjden. Däremellan finns en dalsänka i huvudsakligen öst-västlig riktning. Å den södra dalsidan finns hemmansden Skuggen, å den norra torpen Solbacken och Solbackbråten, namn som tyda på sol- och väderleksförhållanden. Den nämnda dalgången utgör rågång mellan Stora och Lilla Tenhöjden även i bebyggelsehänseende. Hemmansdelarna Tenhöjdtomta, Baggerud, Bagghöjden och Telketorp räknas till Stora Tenhöjden ehuru de ligga inom 1/8 hemmanetTenhöjden. Mest bekant som StorTenjhöjden är emellertid det som hör till Norra Treskog (se föreg). LellTenhöjden går ett stycke in på Mangens område. Enl en annan meddelare skulle namnet Tinhöjden komma av att man använt tinor (mjärdar) i Kymmen och Tvällälven. På andra sidan älven hade man tinbu (tinbod). Därav namnet Timbonäset (Gräsmark) P.O.Graner 1941


Bilder och dokument från Tinnhöjden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne