Mölnerud, Finne-Mölnerud

Kategori: Hemman

Koordinater: 59.367655, 12.636129

Information om Mölnerud, Finne-Mölnerud

Hemmanet Mölnerud omnämns första gången i jordeboken 1646 och då som utjord till Torp. Gårdsnamnet kommer av ordet mjölnare eller kvarn, ”mölna”.

Gården beboddes under 1600-talet av finnar, bl.a av släkten Vilhuinen. Därav kommer benämningen ”Finne-Mölnerud”.

1703 blev Mölnerud friköpt från kronan och blev ett skattehemman. Storskifte genomfördes 1780-81 och laga skifte 1842.

1889 uppgick åkerarealen till 4,9 hektar och ängen till 10,5 hektar. Hemmanets totala areal var 274 hektar.

Under tidigt 1800-tal såldes hemmanet till Stömne Bruk, enligt sägnen för 100 kr. Omkring 1900 blev Billerud AB ny ägare. Nuvarande ägare är Bergvik Skog AB.

En minnessten restes på gården 1993, av Långseruds hembygdsförening, till minne av författaren J R Sundström, som föddes på platsen.

De sista arrendatorerna på Mölnerud var bröderna Harry och Hugo Edvardsson, som tog över arrendet efter sin far och brukade gården fram till 1952.

Bostadshuset används numera som fritidsbostad.


Platser i Mölnerud, Finne-MölnerudBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Sandström