Gysinge

Kategori: Tätort

Koordinater: 60.292588, 16.881585

Information om Gysinge

Namnet och platsen Gysinge fanns inte före 1660-talet. Vid den tiden hade bruksdriften i Uppland och Västmanland kommit igång i större skala. Masugnar byggdes i st.f. de gamla blästerugnarna där företrädesvis sjömalm användes som råvara.
Långt före ånga och el som drivkraft var det strömmande vatten, som kunde ge energi för vattenhjul att driva luftpumpar och hammare.
Viktigt vid anläggande av järnindustri var: 1. Tillgång till energi. 2. Tillgång till malm. 3. tillgång till träkol. 4. Tillgång till arbetskraft.
Kungl. Bergskollegium var restriktiva att ge tillstånd för en järnindustri. Det fordrades minst 10 kvadratmil mark omkring en etablering för att få börja.
Inte långt från nuvarande Gysinge hade Koverstas 6 bönder sin fäbodvall och Koversta och Nässja hade sina kvarnar vid strömmen.
Den som började kom från Enåker och hette Printz. Han skulle producera krigsmaterial. Ganska snart fick han en kollega Höök, som snart blev ensamägare med uppgift att starta vapentillverkning.
Bruket utvecklades och kom snart att bli ett av Gästriklands största, dock inte som vapentillverkare. I samband med stora bruksdöden kring sekelskiftet 18-1900 lades driften ner 1905. Då hade det även varit pappersmassefabrik under en 10-årsperiod 1880-90.
Läs mera i Tord Anderssons bok ”Träslott och fransyskt smide,


Bilder och dokument från Gysinge

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i GysingeGård, Hemman
Samlad bebyggelse
Arbetarbostad

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk