Hede

Kategori: Tätort

Koordinater: 62.423495, 13.507639

Information om Hede

Utdrag ur skriftserien Hede socken förr och nu, nr 1: (utgiven 1982)

Hede socken ligger mitt i Härliga Härjedalen vid Sonfjället, som är ett isolerat fjällmassiv. Hede är huvudorten. Hedes första kyrka, ett litet träkapell, stod på norra sidan av Ljusnan. En stenkyrka byggdes senare på södra stranden men den ödelades under Baltzarfejden. Församlingsborna hade dock enligt sägen lyckats föra undan kyrkklockan och kyrksilvret till en grotta upp på Säterberget. Efter kriget byggde den fattiga befolkningen en ny kyrka på den gamlas plats – med hjälp från andra socknar. Den stod färdig år 1775. Redan 1403 nämns Hede som egen socken och mot slutet av 1500-talet omtalas egen pastor i Hede.

Jordbruket utvecklades efter de förutsättningar som fanns, boskapsskötseeln likaså. Hedeborna hade fäbodar vid Sonfjället, Västsätern (i riktning mot Ransundet), efter Särvån, mot Särvfjället och Hållfjället. Nästan alla i byn hade kor, således även präst, lärare, handlare m.fl. Dålig lönsamhet, generationsväxlingar och övergång till skogsarbeten i ökad omfattning var bl.a. orsak till att jordbruk efter jordbruk lades ner.


Bilder och dokument från Hede

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i HedeGård, Hemman
Sjukhus, sjukhem, sanatorium och vårdhem
Småhus, Villa, Stuga, Hyreshus
Affär

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne