Ön

Kategori: Torp

Ön (Öen)  DvT under Skålhamra. Låg c:a 600 m NÖ om Skålhamra gård. Tidigare namn Fiskartorpet. Fiskartorp, beläget vid stranden av Vallentunasjön omnämnt redan på 1600-talet.

Koordinater: 59.504987, 18.021733

Information om Ön

Ön (Öen)  DvT under Skålhamra. Låg c:a 600 m NÖ om Skålhamra gård. Tidigare namn Fiskartorpet. Fiskartorp, beläget vid stranden av Vallentunasjön omnämnt redan på 1600-talet. Det finns på karta över Skålhamra 1688 och noteras i mantalslängd 1694 med Jacob Jacobsson. Det blev öde 1722 och åkervreten brukades till Skålhamra. Senast 1740 har ett nytt torp ”Ön” byggts på andra sidan vreten, och torparen heter Per Olofsson med hustrun Barbro Johansdotter. Finns på1764 års karta med såväl stuga som fähus inritade. Halvön nordöst om Skålhamra gård har i äldre tider varit en riktig ö. Därav namnet. Kallas1714 för ”Skålhamra ö ”.
Källor: Hfl 1790-1802: Sven Skålbom med hustru Anna Stina, ryttare i Ön – öde. Skålbom antogs som kyrassiär 1793 och fick avsked 1804 på grund av sjukdom.
THF nr 14 sid 40 och 58, nr 25 sid 124.
Hfl 1895: Fiskaren Nils Nilsson född 1833 med hustru

I ett domstolsprotokoll från Danderyds häradsrätt den 15 juni 1772 omtalas att en sjuårig flicka, som var inhyst hos torparen Jan Persson och hans hustru Stina Jansdotter i Ön, hade avlidit. Enligt det läkarintyg, som uppvisades för häradsrätten hade flickan nästan överallt strimmor efter ris samt på flera ställen sår av en ettörings storlek. Kroppen var mycket avmagrad och tarmarna inflamerade. Läkaren gör bedömningen att inflammationen varit dödsorsaken men att hård aga och svält bidragit till dödsfallet. Jan Persson och hustrun försäkrade att barnet inte blivit hårt agat och icke svultit, men att det varit sjukligt. De skulle till nästa ting bevisa att de märken, som fanns på flickans kropp “icke äro genom deras förvållande tillkomne”. Hur det hela sedan avlöpte är okänt.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Henrik Malmros