Näs

Kategori: Prästgård

Koordinater: 56.974299, 13.357544

Information om Näs

Fram till 1866 var Näs komministerboställe åt komministern i pastoratet. Efter detta blev det ett stomhemman (hemman som inte är avsett att bebos av präst utan endast att lämna bidrag till prästens avlöning) åt kyrkoherden i Långaryd. Näs var ett hemman på 3/4 mantal och där bodde i regel två familjer samtidigt som brukade jorden.

Redan på 1690-talet bodde det två familjer på Näs, men det verkar inte ha bott så många präster på Näs. De var sällan skrivna där. Den siste präst som bevisligen bodde där var den sägenomspunne Carl Johan Ivendorff som verkade inom pastoratet mellan åren 1848 och 1858.
Boningshuset på gården var en s k parstuga med en storstuga på vardera gaveln och med var sitt kök på mitten. På andra våning fanns ett lite större rum och en liten kammare till varje lägenhet. Under en tid hölls det skola i ett rum på andra våningen.
Som på de flesta gårdar som inte ägs av brukaren är det sällan någon familj blivit kvar en längre tid. På Näs har det bott minst ett 20-tal olika familjer. En del med stora barnkullar. Många är de sockenbor vars förfäder där har varit små barfotabarn som lekt och skrattat, gråtit och frusit, som där har lärt sig det viktigaste för den tidens människor, att arbeta och göra rätt för sig.

I början av 1950-talet revs husen på gården och kördes till Kungsveka där virket kolades i milor. Åkrarna planterades igen med skog.


Bilder och dokument från Näs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Birgitta Holmén