Ludvika Hembygdsförenings arkiv

Kategori: Föreningsbyggnad

Ludvika Hembygdsförenings arkiv samlat och katalogiserat sen 1920-talet.

Koordinater: 60.147577, 15.206255

Information om Ludvika Hembygdsförenings arkiv

Ludvika Hembygdsförenings arkiv samlat och katalogiserat sen 1920-talet. Samlingarna förvaras dels i arkivet på Ludvika Gammelgård, dels i arkivet i Landstingsarkivet i Ludvika lasarett.

Arkivsamlingen är indelad i följande arkiv:

Allmänna handskriftsarkivet (13 volymer, littera A)

Sjöbergska arkivet (20 volymer, littera B)

Jacob Anderssons arkiv (5 volymer, littera B)

Marnäs Hytta (1 volym, littera B)

Släktgårdar i Västerbergslagen (6 volymer, littera C):
Knutsbo – Krabo-gården (förvaras i Landstingsarkivet )
Persbo – Jönses Halwar Ols-gården (förvaras i Landstingsarkivet )
Klenshyttan – Per Ols-gården (förvaras i Landstingsarkivet )
Dagkarlsbo – Skäret-gården (förvaras i Landstingsarkivet )
Stora Dagkarlsbo – Spelmans-gården (förvaras i Landstingsarkivet )
Dagkarlsbo – Målstugus (förvaras i Landstingsarkivet )
Östansbo – Östansbo-gården(förvaras i Landstingsarkivet )
Marnäs – Salomons gård (i arkivet)
Inventering av enskilda arkiv 1936 (kopia i arkivet)

Gussjö-gården (2 volymer, littera C, förvaras i Landstingsarkivet )

Sörmansgården i Persbo (10 volymer, littera C, förvaras i Landstingsarkivet )

Hjort af Ornäs släktarkiv (12 volymer, littera D, förvaras i Landstingsarkivet )

Sörvikarkivet (7 volymer, littera D, förvaras i Landstingsarkivet )

Ludvika Brännvinsmagasin och
Wessman-Barkens Jernväg (tillsammans 3 volymer, förvaras i Landstingsarkivet )

Ludvika Bruk (ca 10 volymer, littera D)

Plogsbo, Schisshytte Bruk (1 volym, förvaras i Landstingsarkivet )

Flatenberg (10 volymer, littera D, förvaras i Landstingsarkivet )

Kyrkoherde Sundbergs handlingar (3 volymer i arkivet, ca 4 volymer trol. i kyrkans arkiv)

Arkitekt Ulrichs (2 volymer)

Risgården i Saxhyttan (1 volym)

Komminister Björkegren (2 volymer)

Maria Nordvall (4 volymer)

Kamrater från Förenade (6 volymer)

Uppteckningsarkivet (5 volymer + en oregistrerad pärm, littera E)

Karl-Erik Forsslunds handlingar
A Handlingar (4 volymer)
B Tidningsurklipp (6 volymer)
C Oregistrerat

Ludvika Hembygdsförenings (äldre) handlingar (10 volymer varav 3 saknas)

Hjalmar Wadmans handlingar (2 volymer)

Bergsingenjör Norings handlingar (2 av 9 pärmar kvar, resten brann 1988)

Bergsingenjör Enermalms handlingar (1 volym)

Nils Tholerus handlingar (1 volym)

Per Anders-gården (6 volymer)

Ludvika Spelmanslag (4 volymer)

Idkerbergets o Ställbergs Frufve AB (var?)

Norra Malsjöberg o Trätgruvan (var?)

John Ösths efterlämnade papper

Bergsmekaniska Byråns Ritningssamling

Berit Odnegårds material (ca 7 volymer)

Lisa Normans papper (3 pärmar)

Torsten Dybecks papper, foton och diabilder

Fotosamlingar (glasplåtar):
Allmänna fotosamlingen (8 registerpärmar)
K-E Forsslund (2 register-pärmar)
Jacob Andersson (1 register-pärm)
Emma Andersson (1 register-pärm)
Fru Agardh (3 register-pärmar)
David Klingzell (7 register-pärmar)
Lennart Ljung (1 registerpärm)
Ernst Bergström (1 registerpärm)

Karl-Erik Forsslunds originalbilder från trakten (glasplåtar, ca ? st och negativ, ca 3100 st)

Folke Forsslunds negativ (ca 1200 st)

Bildarkiv: Låda A, B och C.

Fotoalbum gjorda av Sven Jansson före 1980 då han pensionerade sig.
Fotografier från Ludvika Gammelgård mm
Fotografier från Ludvika stad och socken (2 album)
Fotografier från Grangärde Socken
Fotografier från Norrbärke, Söderbärke och Malingsbos socknar


Bilder och dokument från Ludvika Hembygdsförenings arkiv

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Häglund