Kolstad

Kategori: By

Koordinater: 59.888704, 12.530777

Information om Kolstad

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
KÅLSTAD
I detta gårdsnamn ingår det i samband med Kållerud nämnda fornsvenska mansnamnet Kol. Sista leden i Kålstad är ursprungligen -taken eller -taka och vid skatteläggningen 1564 skrives namnet Kolstaken; alltså bonden Kols intaka.
Längden för Älvsborgs lösen har Oloff i Kolstaken, vilken för sig, hustrun och piga är 1613 påförd en skatt av 12 mark. Jordaboken 1630 har Erik i Kålstakenn med gården bland de œ hemmanen. I jordaboken 1685 skrives namnet Kåhlstad och en anteckning meddelar, att hemmanet reducerats såsom militiehemman från Jonas Klingstedt, men att denne återfick hemmanet på livstid med 1682 års ränta.


Bilder och dokument från Kolstad

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i KolstadGård, Hemman
Backstuga

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne