Källsjöbäcken

Kategori: Å

Koordinater: 62.381475, 13.601966

Information om Källsjöbäcken

Bäcken som förenar Källsjön med Rörsjön, i vilkens östra ände den har sitt utlopp. Under sitt lopp mellan de två sjöarna faller bäcken närmare 70 meter.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne