Finnbyggesågen

Kategori: Sågverk

Koordinater: 58.186724, 16.271653

Information om Finnbyggesågen

Finnbyggets såg uppfördes 1937-38 av köpmannen och trävaruhandlaren Albert Johnsson i Hällingsfall. Drivkraften till sågen var två ångmaskiner som drev en stor transmission.Därifrån utgick remmar till tre sågbänkar, en stor sågbänk, en blockbänk (hundbänk) och ett kantverk, samt en generator. Generatorn drev ett kapverk för kapning av ytved, även kallad ubbved och belysning. Dessutom drevs en avdelning för sågning av lådvirke och käpp med remmar från transmissionen.

Ett transportband uppfördes av Svante Lindgren i Valdemarsvik för att underlätta utförseln avvirket ur sågen till uppläggning och torkning. År 1944 installerades elström i såghuset, dock enbart för belysningen och transportbandet.Arbetskraften bestod av ett såglag. En maskinist svarade för skötseln och tillsynen av maskinerna. Hans arbetstimmar var fler än de övrigas i såglaget, eftersom ångan och maskinerna skulle vara klara för drift tills de andra kom kl. 7.00 varje morgon.

I sågen arbetade 10-12 arbetare och en förman. Arbetslaget bestod av:Maskinist Fritz Hjalmarsson, Rumma, Förman Erik Lundqvist, Dagsberg, Förste sågare Ivar Larsson, Knillerbo, Sågare vid blockbänken (hundbänken) John Johnsson, Hörstorp, Kantverket Arne Andersson, Kvarnvik och Ingemar Lundgren,Sofielund, Hjälpsågare Einar Andersson, Finnbygget och Bror Bergström,Rumma Kapverket Ivar Andersson, Rumma Virkesbärare Gunnar Nilsson, Helge Örman, Alvar Lindqvist StigJohnsson och Olle Andersson, alla från Rumma. Timmerintaget Erik Eriksson, RummaSågning av lådvirke och käpp Ragnar Johansson och Arvid Andersson, båda från RummaUtkörning av ytveden Valter Nestor, Rumma, Kolning av ytveden Helge Örman, Rumma

Sågning utfördes från september och fram till midsommar. Under sommaren nedplockades det torkade virket. Längd och bredd mättes av särskilda virkesmätare. En del år förekom även kolning av ytveden vid sågen av Helge Örman, Rumma.

Stora mängder timmer sågades efter den tidens förutsättningar. En stor del av det sågade virket gick på export till Tyskland och England. Trävaruhandlarna i utlandet sände då hit egna tyska respektive engelska virkesmätare.

I slutet av 1950-talet eller början på 1960-talet gjorde Albert Johnsson i Hällingfall konkurs. Konkursförvaltaren sålde allt, och det enda som blev kvar på platsen var den stora sågbänken. Denna köptes av Einar Jonsson, ägare till hyvleriet Holmbo Träförädling. Till drivning av sågen installerade han en råoljemotor från Calmo-Verken i Målilla, vilken startades med en krutladdning.

Einar sågade i Finnbyggesågen under något år. Därefter monterades sågbänken ned i början av 1960-talet.

Marken där sågen låg på ägs idag av Svea Skog (Domänverket). Nu växer tall- och granskog på sågområdet. Man kan fortfarande se cementfundament där sågbänkar och transportanordning för virket en gång stod, samt var vattenkällan låg.

Rester av gamla sågverk finns att se på flera platser inom Rumma-området. Det finns på vänster sida om vägen vid infarten till Karlsborg,

Vid infarten till husen i Söråsen mellan Röhäll och Mörtebäck ser man rester, och området där kallas också för sågplan. Vid Björksätter jämte gamla landvägen finns även källan kvar i kanten av åkern.

Uppgiftslämnare: Gunnar Olofsson,

 


Bilder och dokument från Finnbyggesågen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göte Edstrand