Gärdsnäs Övre

Kategori: By

Koordinater: 58.245697, 16.350306

Information om Gärdsnäs Övre

         Gärdsnäs by Hannäs

Undersökt juli 1914 av Sigurd Erixon.

Byn ligger vid sjön Yxningen och har båtbrygga och särskild båtplats.Byn består av 2 helt skilda delar: Övre och Nedre Gärdsnäs.Båda höra till allra största delen under Borkhults fidekomiss och de flestabönderna äro sålunda endast arrendatorer ” brukare ”.

Näringarna äro mäterligtvis, jordbruks och boskapsskötsel samt också fiske och timmeravverkning. Att bärga in höet på avlägsna ängar i dessa starkt kuperade trakter är stundom förenat med mycken möda.

En gubbe, som nu levde på undantag, skildrade hur han fick bära höbördarna först ett par kilometer genom skogsmark och därefter lasta in höet i en eka, i vilken det forslades vidare hem. Åkrarna ligga annars omkring byn i dess närhet.


Bilder och dokument från Gärdsnäs Övre

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göte Edstrand