Klenehem

Kategori: Bebyggelselämning

Klenehem noterades i församlingsboken 1896-1916 som torp under gården Böle nr 3 men sades samtidigt ligga ”under Persmåla”.
Husförhörslängden för 1837-1861 placerar Klenehem under Böle rote.

Koordinater: 56.850172, 16.265665

Information om Klenehem

Klenehem noterades i församlingsboken 1896-1916 som torp under gården Böle nr 3 men sades samtidigt ligga ”under Persmåla”.
Husförhörslängden för 1837-1861 placerar Klenehem under Böle rote.

Klenehem var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet något av en liten by. Bengt Petersson skriver i sin skrift Böle med omnejd (källa) att där fanns åtminstone sex bostadshus. Det sista av dessa revs på 1940-talet.
Ett sågverk – en kronoskattesåg – anlades där av greve Posse, vars släkt ägde stora markområden i Böle-trakten fram till 1880-talet.
På 1940-talet anlade bygdens ungdom en fotbollsplan på Klenehem. Där spelades matcher men anordnades också danser. I ån – Snärjebäcken – kunde man bada. Klenehem kom därför att bli något av traktens nöjescentrum under 1900-talets mitt.
Församlingsboken för 1896-1916 namnger änkan Stina Kajsa Nilsdotter som bosatt på Klenehem. Hon var änka efter sågverksarbetaren Peter Larsson. Flera andra personer bodde då på platsen.
Husförhörslängden för 1837-1861 har som torpare på Klenehem Johannes Persson. Hustrun hette Anna Maria Andersdotter. De hade barnen Karin född 1839, Anders Peter född 1841, Carl född 1846, Fredrik född 1849 och Gustaf född 1852.
Klenehem utvecklades förutom att vara torp och sågverksby även till någon form av annex eller föregångare till Fattiggården Persmåla där många av samhällets olycksbarn inhystes.
Av de olika uppgifterna i husförhörslängderna verkar det som delar av Klenhem hörde till Persmåla och andra delar låg under Böle nr 3. De divergerande uppgifterna kan också bero på ändrade förhållanden i samband med laga skiftet i mitten av 1800-talet.


Bilder och dokument från Klenehem

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson