Stora Kalvö

Kategori: Ö

Eftersom delar av Kalvö ligger så högt över vattnet, betyder det att stora delar stack upp över havsytan redan under senare delen av stenåldern. Under samma tid som merparten av skärgården runt om fortfarande var helt översköljd av Littorinahavet. Här -och på nuvarande Asköarna- fanns en yttersta utpost bestående av klipphällar, släta som salsgolv, med vid utsikt över det öppna havet i öst. Att människan under förhistorisk tid drog sin näring även ut detta fiskrika vatten, råder inget tvivel om. Exakt hur och under hur långa perioder vet vi förstås inte.

Koordinater: 57.985117, 16.698689

Information om Stora Kalvö

Eftersom delar av Kalvö ligger så högt över vattnet, betyder det att stora delar stack upp över havsytan redan under senare delen av stenåldern. Under samma tid som merparten av skärgården runt om fortfarande var helt översköljd av Littorinahavet. Här -och på nuvarande Asköarna- fanns en yttersta utpost bestående av klipphällar, släta som salsgolv, med vid utsikt över det öppna havet i öst. Att människan under förhistorisk tid drog sin näring även ut detta fiskrika vatten, råder inget tvivel om. Exakt hur och under hur långa perioder vet vi förstås inte. Men på Kalvö kan vi se att det inte endast var några få och tillfälliga besök. Här finns förhistoriska gravar; sammanlagt 15 stensättningar och rösen eller rester av sådana. Många är imponerande till omfånget. Rösena är alla uppkastade på öns södra ”spets” tillsammans med några runda stensättningar. Det största röset mäter 13 meter i diameter och ca två meter på höjden och är mycket strategiskt placerat på toppen av en bergknalle, strax ovanför den samtida stranden. Utan
skymmande vegetation är rösen av den här storleken ofta siluettbildande och synliga vida omkring. Man diskuterar huruvida rösena i havsbandet också var ämnade som någon form av orienteringspunkter, ett slags forntida sjömärken.

Mer information om Stora Kalvö finner du under dokument.


Bilder och dokument från Stora Kalvö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

David Fogelberg