Malmakärret

Kategori: Vattenområde

Visa karta
Malmakärret
Koordinater: 59.129474, 16.726247

Information om Malmakärret

Malmköping var från början beläget mellan två sjöar, Malmasjön och Hosjön. Malmasjön vars stränder gick ända upp till hotellträdgården vid Wärdshuset blev genom ett större sjösänkningsföretag på 1800-talet förvandlad till ett smärre vattendrag, den nuvarande Malmaån.

Den genomförda sänkningen år 1868 gav stora återverkningar också på andra sjöar i trakten. Både Bjursjön och Snösvadsjön har helt sjunkit undan, medan Rävsnässjön, Sundbysjön och Enebogasjön återstod, dock kraftigt avvattnade.

Sänkningen medförde även att fisket och jakten vid Malmasjön och de övriga sjöarna försämrades avsevärt. Förr kunde man fiska ål, braxen, abborre och inte minst lake. För att inte tala om kräftor som hämtades upp till hushållen i stora grönmålade fiskkorgar. Ål, gädda och braxen försvann. Likaså gick jakten på utter,  änder, knipor och  förlorad.

Signaturen IMPARs  skrev i en artikel 1965 i Sörmlands Nyheter följande:

”Sjön som blev ett kärr”

På gamla kartor är sjögränsen klart och tydligt markerad och inom den gränsen står namnet Malmasjön. På dagens kartor står det Malmakärret. Mitt igenom nuvarande kärret går en kanal som utmynnar i Västersjön sydost Mölntorp. Den där kanalen – eller ån – fördjupades en gång på 1800-talet och en gång på 1910-talet. Och så blev det som det blev – ett kärr.

Källa: Signaturen IMPARs artikel 1965 i Sörmlands Nyheter.


Bilder och dokument från Malmakärret

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com