Hagmyren

Kategori: Torp

Koordinater: 59.851067, 12.543515

Information om Hagmyren

Hemmansdel norr Sjöbacka.
Borta sedan 1911.
Egendomen hör till Nystuga.
(OrtReg 1941)

Hagmyra ligger mellan allmänna landsvägen och Bergsjön, ca 500 m i nordv. riktning från gårdarna i Berga.
Jan Jansson från Västgården i Järperud lär ha bott i Hagmyra och hans dotter Marta f.9/2 1848 lämnade stället som sista boende år 1913.
Enl. en annan uppgift var det Martas dotter Anna Nilsdotter och hennes man Anders Olsson Feldin som bodde i Hagmyra sist. (Torpinventeringen)

Koordinater (x/y) 6641353 / 1317232 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (Ö-V), och 1 spisröse.I området är igenlagda åkrar, stenmurar, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 798:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne