Gumlösa kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Gumlösa kyrka
Koordinater: 56.174020, 13.971300

Information om Gumlösa kyrka

 

Kyrkan hade redan från början både valv och torn, vilket är ovanligt för så gamla kyrkor. Kyrkans placering, på en kulle med uppsikt över vadstället över Almaån, de högt sittande fönstren och bombhålen vid dörrarna tyder på att kyrkan också byggdes som försvarsställning. Under senmedeltiden byggdes tornets överdel om och trappgavlarna byggdes.

Exteriört ska kyrkan aldrig ha haft puts, utan det röda teglet har alltid varit synligt. Interiört togs putsen ner vid 1800-talets slut och det röda teglet framhävdes.

1904 härjades kyrkan av en eldsvåda. Därvid blev nästan alla i kyrkan förvarade inventarier förstörda; intet återstod mer än murarna och de massiva valven. Sedermera har kyrkan restaurerats på ett pietetsfullt sätt efter Theodor Wåhlins ritningar. Då återfick kyrkan portaler och fönster i romansk stil.

Nordens äldsta i bruk varande och daterade tegelkyrka. Invigd måndagen den 26 oktober 1192 av ärkebiskop Absalon. Vid invigningen lades det ner 96 reliker i små kapslar i altaret. Detta tyder på att kyrkan tillmättes stor vikt. Ett tegelbruk med lertag finns beläget c:a 300 m öster om stora vägen Sörby – Gumlösa. Kanske är det härifrån som tegel togs till kyrkbyggnaden.

År 2012 restaurerades kyrkan invändigt.

 

Gumlösa kyrka, interiör.jpg

Kyrkan hade redan från början både valv och torn, vilket är ovanligt för så gamla kyrkor. Kyrkans placering, på en kulle med uppsikt över vadstället över Almaån, de högt sittande fönstren och bombhålen vid dörrarna tyder på att kyrkan också byggdes som försvarsställning. Under senmedeltiden byggdes tornets överdel om och trappgavlarna byggdes.

Exteriört ska kyrkan aldrig ha haft puts, utan det röda teglet har alltid varit synligt. Interiört togs putsen ner vid 1800-talets slut och det röda teglet framhävdes.

1904 härjades kyrkan av en eldsvåda. Därvid blev nästan alla i kyrkan förvarade inventarier förstörda; intet återstod mer än murarna och de massiva valven. Sedermera har kyrkan restaurerats på ett pietetsfullt sätt efter Theodor Wåhlins ritningar. Då återfick kyrkan portaler och fönster i romansk stil.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Johansson