När Gamla Skola Prästgården 193 (1:4)

Kategori: Skola

Koordinater: 57.257135, 18.629358

Information om När Gamla Skola Prästgården 193 (1:4)

År 1954 tog planerna på att bygga en ny skola i När fast form. Skolstyrelsen i Stånga kommun fick då bemyndigande att införskaffa ritningar, som förelåg färdiga 1959. År 1961 stod den nya skolan färdig och det till en kostnad som bara knappt översteg de beräknade kostnaderna. År 2008 beslöt emellertid kommunen att lägga ned skolan. Ett nystartat lokalt utvecklingsbolag, Virudden AB, med åtskilliga sockenbor som medlemmar förvärvade skolbyggnaden som nu blivit ett lokalt företagscentrum – Skolu. Där finns Närs Sparbank, Evas Företagsservice, massage, ett gym, mm. Vidare är den gamla gymnastiksalen numera församlingssal för När kyrka och i Närheten samlas varje tisdag pensionärer m.fl. för olika evenemang. När Sockenförening har också sitt sammanträdesrum i Skolu och där ordnas varje sommar en sockenfotoutställning med gamla fotografier. Ett sockenbibliotek har inrättats i Skolu.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad