Broängen

Kategori: Samlad bebyggelse

Tidigare en liten utgård till Elvesta. Friköp och avstyckad till villatomter före 1930.

Koordinater: 59.186834, 17.817533

Information om Broängen

Tidigare en liten utgård till Skräfsta och/eller Elvesta. Friköp och avstyckad till villatomter under 1920-talet, och består idag huvudsakligen i villa- och radhusbebyggelse. Området är känt sedan medeltiden.

Enligt Wikipedia:
I området finns den tidigare av Evangeliska fosterlandsstiftelsen drivna kyrkan Elimsborg (senare Broängskyrkan), numera är kyrkobyggnaden kurslokal för Vuxenskolan. Vägnamnen i Broängen har i viss fall historisk anknytning till exempel Slättvägen som har sin grund i soldattorpet Slätten (numera flyttat till Trädgårdstorp i Tullinge) och Soltorpsvägen efter soldattorpet Soltorp, som nu utgör det äldsta huset i Broängen. Skrävstavägen i Broängen avspeglar att området en gång tillhört Skreftsa gård.


Platser i BroängenEj definierat, se platsbeskrivning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lotta Nordholm
Ansvarig för Botkyrka Hembygdsgilles digitala bildarkiv. Har du gamla Botkyrkabilder så lånar vi gärna och skannar för att bevara historien för framtiden. Hör gärna av dig till mig med tips, frågor, ris och ros. lotta.nordholm@hotmail.com