Ebbegärde

Kategori: Gård, Hemman

Förleden i namnet kommer av mansnamnet Ebbe.
Gården ägdes under stora delar av 1800-talet av greven Posse.

Koordinater: 56.860364, 16.238167

Information om Ebbegärde

Förleden i namnet kommer av mansnamnet Ebbe.
Gården ägdes under stora delar av 1800-talet av greven Posse.På 1880-talet inköpte staten Ebbegärde och stora kringliggande markområden av greve Posses arvingar. Därvid bildades vad som kom att kallas Ebbegärde kronopark och omfattade mer än 2600 hektar skogsmark. Åkermarken arrenderades ut.
Senare sammanfördes statens hela markinnehav i Ryssby socken under registernumret Ebbegärde 2:1, som numera ägs av företaget Sveaskog.
Gården Ebbegärde ägdes åtminstone sedan 1700-talet av olika adelsmän varav den siste kom att bli greven på Björnö Carl Posse och efter hans död på 1860-talet hans arvingar.
Den förste i husförhörslängden kände bonden (brukaren) på Ebbegärde hette Olof eller Oluf Pärsson. Han var född ungefär 1743 och brukade gården till in på de första åren av 1800-talet. Näste brukare var Olof Larsson född 1776. Han efterträddes på 1810-talet av Nils Carlström, som tidigare varit mjölnare och innehavare av Kvarntorpet på Ebbegärde. Han drev sedan både kvarnen och gården fram till sin död 1829. Även hans efterträdare fram till 1860-talet kom att vara både brukare och mjölnare.
Efter Carlström hette brukaren/mjölnaren Jonas Olsson född 1808 (son till Olof Larsson). Han dog 1868 och efterträddes som gårdsarrendator (brukare) av Anders Erik Jonsson född 1841. Runt 1880 såldes gården och närliggande stora områden till ”Kungl. Majt och Kronan”. Anders Erik Jonsson lämnade då (1881) arrendet.
Vem som sedan brukade gården är oklart, men 1884 tillträdde överjägmästaren Forsell, föddd 1824, som arrendator. Han kom med sin familj närmast från jägmästarebostället Lättorp.
År 1896 tog näste arrendator vid. Han hette Karl Johan Olsson född 1852. Hur länge han var arrendator är inte klarlagt, men enligt källan Ryssby-förr och nu hette näste arrendator Falke och de som tog över efter honom var Gustav Georg Larsson och Almida Larsson. De sistnämnda finns som arrendatorpar i kommunens Debiterings- och uppbördslängd för 1925. I samma handling för 1910 heter arrendatorn F. G. Engdahl.
Den siste eller kanske senaste arrendatorn blev Bengt Josefsson. Han drev gården från 1947 till 1988. Därefter har gården brukats som sidoarrende till andra gårdar i trakten.
OBS att successionen bland arrendatorerna blivit något felaktig i källan Ryssby-förr och nu.


Bilder och dokument från Ebbegärde

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Ebbegärde
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson