Gökstenen, Härad

Kategori: Fornlämning, Fornminne

Koordinater: 59.372209, 16.931123

Information om Gökstenen, Härad

Gökstenen är en runsten vid Näsbyholm i Härads socken. Den är av granit och ryktbar genom sina run- och bildristningar.

Ristningen som i sina huvuddrag återger samma figurer som på Ramsundsristningen föreställer scener ur den nordiske sagohjälten Sigurd Fafnesbarnes liv.

Runstenen beräknas ha tillkomit på 1000-talet e. Kr.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom